Home  |  Sitemap

 
 
 


 
 

ParnasSys Ouderportaal

 

ParnasSys is een webbased administratiesysteem waar onze school gebruik van maakt om de toetsresultaten van onze leerlingen in bij te houden.


Als ouders kunt u met de persoonlijke inloggegevens (die u per mail ontvangen hebt), inloggen in het systeem, om zo de toetsresultaten van uw kind(eren) te kunnen bekijken.


In het systeem worden alle CITO-toetsen van de primaire vakken (taal, lezen, rekenen, spelling en bij de kleuters de voorbereidende toetsen) bijgehouden.
Deze CITO-toetsen zijn methode-onafhankelijk en worden op landelijk vastgestelde momenten afgenomen. Hiermee krijgen we inzicht  in het ontwikkelingsgebied van elk kind per vakgebied afgezet tegen het landelijk gemiddelde.


Er wordt meestal twee keer per jaar getoetst op elk vakgebied (een M-toets voor het midden van het schooljaar en een E-toets voor het einde van het schooljaar).

De CITO-niveaus lopen uiteen van A (sterk) tot E (zwak). Het niveau duidt aan hoe goed de leerling de stof beheerst vergeleken met alle andere leerlingen in die jaargroep in Nederland.

Klik op onderstaande link om in te loggen:

parnassys.jpg
 
 
  De Wegwijzer is onderdeel van GPO-WN
Gereformeerd Primair Onderwijs West-Nederland
Scholen  |  GPO-WN  |  Vacatures  |  Colofon  |